Loading...

Dzieci kl. (2-8) – junior

język angielski dla dzieci w Częstochowie, klasy 2-8

program alternatywny dla dzieci od 2 klasy szkoły podstawowej wg ścieżki nauczania Cambridge University Press oraz National Geographic Learning

Juniorone

Klasa 2

wymiar: 60 spotkań
częstotliwość zajęć: 2 razy w tygodniu
czas zajęć: 45 minut

czego nauczy się Twoje dziecko ?

Program kursu opracowany został na podstawie min. materiałów edukacyjnych National Geographic Learning. Bazuje na filmach, zdjęciach oraz prawdziwych opowieściach National Geographic, bardzo mocno angażując uczniów w naukę i językową zabawę. Ucząc się języka, dzieci poznają świat i zdobywają kompetencje 21 wieku. Kurs jest jednym z kluczowych elementów na drodze do egzaminów Cambridge Young Learners English Tests i został opracowany w oparciu o ambitną ścieżkę egzaminacyjną Cambridge, która prowadzi grupę, krok po kroku, do pierwszych egzaminów Cambridge YLE Starters/ Movers/ Flyers.

Program kursu opracowany został na podstawie min. materiałów edukacyjnych National Geographic Learning. Bazuje na filmach, zdjęciach oraz prawdziwych opowieściach National Geographic, bardzo mocno angażując uczniów w naukę i językową zabawę. Ucząc się języka, dzieci poznają świat i zdobywają kompetencje 21 wieku. Kurs jest jednym z kluczowych elementów na drodze do egzaminów Cambridge Young Learners English Tests i został opracowany w oparciu o ambitną ścieżkę egzaminacyjną Cambridge, która prowadzi grupę, krok po kroku, do pierwszych egzaminów Cambridge YLE Starters/ Movers/ Flyers.

Przykładowy program obejmuje zagadnienia: My school, My toys, My family, My body, Clothes, Fun in class, The world of weather, Fun in the Sun, Inside our house, Day by day, Amazing animals, The world of work oraz Let’s eat.

W zakresie gramatyki uczniowie poznają następujące struktury: to be, what is it?, who is it?, have got, I like.., present continuous, first person plural, like +ing, prepositions of place, present simple short questions and answers, imperatives, adverbs of frequency, can/can’t, ‘any’ in questions and negatives, regular/irregular plurals, present simple : ‘want’ + infinitive, polite requests with ‘may’.

Dodatkowym atutem kursu jest dostęp do platformy www.myNGconnect.com z interaktywnymi grami online dla lepszego utrwalania materiału, a także aplikacja Our World NGL na telefon lub tablet (Android i iOS).

Juniortwo

Klasa 3

wymiar: 60 spotkań
częstotliwość zajęć: 2 razy w tygodniu
czas zajęć: 45 minut

czego nauczy się Twoje dziecko ?

Program kursu opracowany został na podstawie min. materiałów edukacyjnych National Geographic Learning. Oparty na niezwykłych opowieściach National Geographic. Wciąga uczniów zarówno w naukę, jak i językową zabawę. Dzieci nie tylko uczą się języka angielskiego, ale również poszerzają wiedzę i zdobywają umiejętności niezbędne w dzisiejszych czasach. Kurs jest jednym z kluczowych elementów na drodze do egzaminów Cambridge Young Learners English Tests i został opracowany w oparciu o ambitną ścieżkę egzaminacyjną Cambridge, która prowadzi grupę do pierwszych egzaminów Cambridge YLE Starters/ Movers/ Flyers.

Program kursu opracowany został na podstawie min. materiałów edukacyjnych National Geographic Learning. Oparty na niezwykłych opowieściach National Geographic. Wciąga uczniów zarówno w naukę, jak i językową zabawę. Dzieci nie tylko uczą się języka angielskiego, ale również poszerzają wiedzę i zdobywają umiejętności niezbędne w dzisiejszych czasach. Kurs jest jednym z kluczowych elementów na drodze do egzaminów Cambridge Young Learners English Tests i został opracowany w oparciu o ambitną ścieżkę egzaminacyjną Cambridge, która prowadzi grupę do pierwszych egzaminów Cambridge YLE Starters/ Movers/ Flyers.

Przykładowy program obejmuje zagadnienia: Helping hand, My place in the world, On the move, Our senses, Animal habitats, What’s for dinner, Feeling fit, My weekend. 

W zakresie gramatyki uczniowie poznają następujące struktury: time phrases with ‘before’ and ‘after’, requests for help using ‘can’ : Can you help me? How can I help?, agree and disagree with ‘too’ and ‘not’, linking verbs, adverbs of frequency, giving directions with imperative +adverb, expressing contrast with ‘but’, past simple of ‘to be’, cause and effect with ‘why’ and ‘because’, countable and uncountable nouns with ‘some’ and ‘any’, ‘a few’ and ‘a little’, past simple with ‘did’ and short answers, past simple of regular verbs./irregular verbs, past simple with ‘didn’t’, infinitive of purpose, talking about quantity using ‘enough’ and ‘too’.

Dodatkowym atutem kursu jest dostęp do platformy www.myNGconnect.com z interaktywnymi grami online dla lepszego utrwalania materiału, a także aplikacja Our World NGL na telefon lub tablet (Android i iOS).

Juniorthree

Klasa 4

wymiar: 60 spotkań
częstotliwość zajęć: 2 razy w tygodniu
czas zajęć: 60 minut

czego nauczy się Twoje dziecko ?

Program kursu opracowany został min. na podstawie materiałów National Geographic Learning oraz Cambridge University Press. Jest podróżą po świecie, której towarzyszy trening umiejętności językowych i kompetencji. Dzięki filmom i zdjęciom National Geographic, Twoje dziecko pozna odległe kraje i kultury, co otworzy je nie tylko na język, ale również na na przeżywanie świata. Program kładzie nacisk zarówno na struktury gramatyczne, jak i mówienie oraz zadawanie pytań. Kurs jest jednym z kluczowych elementów na drodze do egzaminów Cambridge Young Learners English Tests i został opracowany w oparciu o ambitną ścieżkę egzaminacyjną Cambridge, która prowadzi grupę, krok po kroku, do pierwszych egzaminów Cambridge YLE Starters/ Movers/ Flyers.

Program kursu opracowany został min. na podstawie materiałów National Geographic Learning. Jest podróżą po świecie, której towarzyszy trening umiejętności językowych i kompetencji. Dzięki filmom i zdjęciom National Geographic, Twoje dziecko pozna odległe kraje i kultury, co otworzy je nie tylko na język, ale również na na przeżywanie świata. Program kładzie nacisk zarówno na struktury gramatyczne, jak i mówienie oraz zadawanie pytań. Kurs jest jednym z kluczowych elementów na drodze do egzaminów Cambridge Young Learners English Tests i został opracowany w oparciu o ambitną ścieżkę egzaminacyjną Cambridge, która prowadzi grupę, krok po kroku, do pierwszych egzaminów Cambridge YLE Starters/ Movers/ Flyers.

Przykładowy program obejmuje zagadnienia: Family and friends, Food, A long time ago and today, The science and fun, My favourite things, My school life, Free time, Celebrate, On the menu, Sport, People and places.

W zakresie gramatyki uczniowie poznają następujące struktury: be (affirmative/negative, questions/short answers), possessive adjectives, possessive, have got (affirmative/negative, questions/short answers), there is/there are, prepositions of place, present simple (spelling rules, time expressions), present simple (negative, questions/short answers), adverbs of frequency, question words, can (affirmative/negative, questions/short answers), object pronouns, imperatives, countable and uncountable nouns, some/any, much/many, a lot of, lots of, a few, a little, present continuous (spelling rules,time expressions, affirmative/negative,questions/short answers, the future,modal verbs (must/mustn’t, should/shouldn’t), past simple (affirmative/negative, questions/short answers) – regular, irregular verbs, comparatives, superlatives, to be going to, future simple, present perfect.

Dodatkowym atutem kursu jest dostęp do platformy www.myNGconnect.com z interaktywnymi grami online dla lepszego utrwalania materiału, a także aplikacja Our World NGL na telefon lub tablet (Android i iOS).

Juniorfour

Klasa 5

wymiar: 60 spotkań
częstotliwość zajęć: 2 razy w tygodniu
czas zajęć: 60 minut

czego nauczy się Twoje dziecko ?

Program kursu opracowany został min. na podstawie materiałów National Geographic Learning oraz Cambridge University Press. Swoisty blend języka angielskiego, przepięknych materiałów wizualnych oraz oryginalnych nagrań przeniesie w naturalny sposób język dziecka na wyższy poziom. Program kładzie nacisk zarówno na struktury gramatyczne, jak i mówienie oraz zadawanie pytań.Kurs jest jednym z kluczowych elementów na drodze do egzaminów Cambridge.

program kursu opracowany został min. na podstawie materiałów National Geographic Learning. Swoisty blend języka angielskiego, przepięknych materiałów wizualnych oraz oryginalnych nagrań przeniesie w naturalny sposób język dziecka na wyższy poziom. Program kładzie nacisk zarówno na struktury gramatyczne, jak i mówienie oraz zadawanie pytań.Kurs jest jednym z kluczowych elementów na drodze do egzaminów Cambridge

Przykładowy program obejmuje zagadnienia: Extreme weather, Copycat animals, Music in our world, Life out there, Arts lost and found, Amazing plants, Volcanoes, Reduce, reuse, recycle, Wonderful holidays.

W zakresie gramatyki uczniowie poznają następujące struktury: zero conditional, question tags, comparisons with adverbs, indefinite pronouns, gerunds and objects, defining relatives, clauses with “when”, preferences with “would”. Dodatkowym atutem kursu jest dostęp do platformy www.myNGconnect.com z interaktywnymi grami online dla lepszego utrwalania materiału, a także aplikacja Our World NGL na telefon lub tablet (Android i iOS).

Juniorfive

Klasa 6

wymiar: 60 spotkań
częstotliwość zajęć: 2 razy w tygodniu
czas zajęć: 60 minut

czego nauczy się Twoje dziecko ?

Program kursu opracowany został min. na podstawie materiałów National Geographic Learning oraz Cambridge University Press. Język angielski, atrakcyjne i nasycone barwami obrazy oraz nagrania prawdziwego języka ucieszą oko i ucho Twojego dziecka oraz wypłyną na podniesienie jego poziomu. Program kładzie nacisk zarówno na struktury gramatyczne, jak i mówienie oraz zadawanie pytań. Kurs jest jednym z kluczowych elementów na drodze do egzaminów Cambridge.

Program kursu opracowany został min. na podstawie materiałów National Geographic Learning. Swoisty blend języka angielskiego, przepięknych materiałów wizualnych oraz oryginalnych nagrań przeniesie w naturalny sposób język dziecka na wyższy poziom. Program kładzie nacisk zarówno na struktury gramatyczne, jak i mówienie oraz zadawanie pytań.Kurs jest jednym z kluczowych elementów na drodze do egzaminów Cambridge.

Przykładowy program obejmuje zagadnienia: Fascinating places, Science and technology, Natural wonders, Legends, Body and mind, Extreme sports, Communication.

W zakresie gramatyki dzieci poznają następujące struktury: present simple and present continuous, past simple, past continuous, much, many, present perfect, future simple, first conditional, have to, must, passive, comperatives and superlatives, adverbs of manner, Dodatkowym atutem jest dostęp do student’s zone na stronie internetowej www.eltngl.com oraz grammar book.

Juniorsix

Klasa 7

wymiar: 60 spotkań
częstotliwość zajęć: 2 razy w tygodniu
czas zajęć: 60 minut

czego nauczy się Twoje dziecko ?

Program kursu opracowany został min. na podstawie materiałów National Geographic Learning oraz Cambridge University Press. Jest jak prawdziwa wyprawa dookoła świata, której towarzyszy trening umiejętności językowych i kompetencji 21 wieku. Dzięki materiałom National Geographic, Twoje dziecko pozna zarówno język, jak i świat. Program kładzie nacisk zarówno na struktury gramatyczne, jak i mówienie oraz zadawanie pytań. Kurs jest jednym z kluczowych elementów na drodze do egzaminów Cambridge.

Program kursu opracowany został min. na podstawie materiałów National Geographic Learning. Jest jak prawdziwa wyprawa dookoła świata, której towarzyszy trening umiejętności językowych i kompetencji 21 wieku. Dzięki materiałom National Geographic, Twoje dziecko pozna zarówno język, jak i świat. Program kładzie nacisk zarówno na struktury gramatyczne, jak i mówienie oraz zadawanie pytań. Kurs jest jednym z kluczowych elementów na drodze do egzaminów Cambridge.

Przykładowy program kursu obejmuje zagadnienia: Reach for the top, Discovering the past, Free time, Town and the country, Journeys, Food and fitness, Planet Earth, Technology, Love your work, People who help us, Music and fashion, Mysteries.

W zakresie gramatyki dzieci poznają następujące struktury: present simple and present continuous, past simple, past continuous, present perfect simple and continuous, past perfect, future simple, zero, first and second conditional, be going to, modal verbs, gerunds and infinitives, reported speech, passive, adjectives and adverbs.

Dodatkowym atutem jest dostęp do student’s zone na stronie internetowej www.eltngl.com oraz grammar book.

Juniorseven

Klasa 8

wymiar: 60 spotkań
częstotliwość zajęć: 2 razy w tygodniu
czas zajęć: 60 minut

czego nauczy się Twoje dziecko ?

Program kursu opracowany został min. na podstawie materiałów National Geographic Learning oraz Cambridge University Press. Prócz kompleksowego przygotowania do egzaminu ośmioklasisty, obejmuje również fascynujące materiały wizualne, które pozwalają na lepsze utrwalenie języka i stanowią bodziec do nauki mówienia.

Dla absolwentów naszych poprzednich kursów Junior oferujemy kontynuację ścieżki egzaminacyjnej, prowadzącej grupę, krok po kroku, do egzaminu Cambridge B1 Preliminary for School (PET), będącego “półmetkiem” w drodze do egzaminu Cambridge FCE.

Program kursu opracowany został min. na podstawie materiałów National Geographic Learning. Prócz kompleksowego przygotowania do egzaminu ośmioklasisty, obejmuje również fascynujące materiały wizualne, które pozwalają na lepsze utrwalenie języka i stanowią bodziec do nauki mówienia. Dla absolwentów naszych poprzednich kursów Junior oferujemy kontynuację ścieżki egzaminacyjnej, prowadzącej grupę, krok po kroku, do egzaminu Cambridge B1 Preliminary for School (PET), będącego “półmetkiem” w drodze do egzaminu Cambridge FCE.

Program obejmuje zagadnienia:  Everyday routines, Sport, Ways of travelling, Risks and challenges, Personal qualities, Recycling, Life events, Jobs, Internet vocabulary, Holiday collocations, Extreme weather.

W zakresie gramatyki uczniowie poznają następujace struktury: present simple, present continuous, -ing forms, comparatives and superlatives, past simple and past continuous, quantifiers, articles, future forms, present perfect, zero, first and second conditionals, past perfect, the passive, reported speech.

Dodatkowym atutem jest dostęp do zeszytu ćwiczeń on-line oraz materiały dodatkowe na stronie www.eltngl.com

Program egzaminacyjny opracowany został na podstawie podręcznika kompleksowo przygotowującego do egzaminu PET, Gold Experience B1+, wzbogaconego nowoczesnymi materiałami My English Lab.

Junior 1-7 (klasa 4-8)

2 x 60 minut tygodniowo

Wymiar kursu: 60 lekcji w roku nauki

Podręcznik gratis (wyłącznie przy zakupie kursu rocznego).

W 10 ratach po 372 zł (rata zapisowa płatna przy zapisie, kolejne raty płatne w miesiącach IX-V, do 10-go dnia każdego miesiąca)

po co dzieciom prawdziwy egzamin

uczy pewności siebie – gdy dziecko przekona się, że egzamin to nic strasznego, z pewnością z mniejszym stresem, strachem i większą ochotą będzie podchodzić do wyzwań egzaminacyjnych w przyszłości. To jest dla nas najważniejszy argument! Tym bardziej, że egzaminy Cambridge dla dzieci przeprowadzane są w bardzo przyjaznej formie, przez osoby przygotowane do pracy z dziećmi

daje poczucie sukcesu, co buduje wysoką samoocenę. W przypadku egzaminów dla Young Learners, każde dziecko otrzymuje certyfikat, na którym ilość zakolorowanych tarcz daje informację o poczynionych przez dziecko postępach w nauce (nie ma groźby porażki!)

uczy koncentracji w dążeniu do celu oraz dyscypliny – egzamin zdecydowanie działa mobilizująco. Rozwijanie tej cechy bardzo się przyda w dorosłym życiu, a to przecież wcale nie jest łatwe

wyznacza pewien etap edukacji językowej – po egzaminach dla Young Learners nie będzie stresem myśl o zdaniu egzaminów FCE czy CAE, które dają dowód znajomości angielskiego na całe życie

daje faktyczne świadectwo osiągniętego poziomu i to przez tak prestiżową instytucję jaką jest Cambridge Assessment English, które jest częścią Uniwersytetu w Cambridge – tam właśnie sprawdzane są egzaminy. Bardziej prestiżowo, uczciwiej i rzetelniej już się nie da

pokazuje poziom kursu językowego, na które uczęszcza dziecko – niewiele szkół językowych decyduje się na wprowadzanie kursów z egzaminami zewnętrznymi, bo w ten sposób oceniane są nie tylko dzieci, ale cała szkoła

sprawdza wszystkie sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie oraz mówienie

wyniki z egzaminu Cambridge mogą zostać wpisane na świadectwie szkolnym w rubryce osiągnięcia dodatkowe

Egzamin sprawdzane są w Cambridge Assessment English w Wielkiej Brytanii. To ta sama instytucja, która tworzy egzaminy B2 First (FCE) i C1 Advanced (CAE), czyli najbardziej rozpoznawalne egzaminy na świecie. Zupełnie obiektywne i bardzo profesjonalne. Przygotowane przez zespół specjalistów uniwersyteckich i używane na całym świecie. Takim samym testem oceniane są dzieci w Polsce, co w Japonii, czy Afryce.

Nie. Chodzi o to, aby pokazać jak nasze kursy przygotowują do egzaminów. Nie chcemy dodatkowo obarczać ani dzieci ani rodziców. Być może pojawią się jakieś dodatkowe powtórki słownictwa, ale to właściwie jest na naszych kursach standardem.

Ze względu na wartości i korzyści dla dzieci, które te egzaminy ze sobą niosą. Wierzymy, że klienci docenią nasz wysiłek, ale też jakość, bo decydując się na ocenę zewnętrzną wystawiamy siebie, jako szkołę, na niezależną ocenę. Mamy nadzieję, że i my i dzieci zdamy egzaminy z wyróżnieniem.

egzaminy Cambridge
dla Twojego dziecka

uczy pewności siebie – gdy dziecko przekona się, że egzamin to nic strasznego, z pewnością z mniejszym stresem, strachem i większą ochotą będzie podchodzić do wyzwań egzaminacyjnych w przyszłości. To jest dla nas najważniejszy argument! Tym bardziej, że egzaminy Cambridge dla dzieci przeprowadzane są w bardzo przyjaznej formie, przez osoby przygotowane do pracy z dziećmi daje poczucie sukcesu, co buduje wysoką samoocenę. W przypadku egzaminów dla Young Learners, każde dziecko otrzymuje certyfikat, na którym ilość zakolorowanych tarcz daje informację o poczynionych przez dziecko postępach w nauce (nie ma groźby porażki!) uczy koncentracji w dążeniu do celu oraz dyscypliny – egzamin zdecydowanie działa mobilizująco. Rozwijanie tej cechy bardzo się przyda w dorosłym życiu, a to przecież wcale nie jest łatwe wyznacza pewien etap edukacji językowej – po egzaminach dla Young Learners nie będzie stresem myśl o zdaniu egzaminów FCE czy CAE, które dają dowód znajomości angielskiego na całe życie daje faktyczne świadectwo osiągniętego poziomu i to przez tak prestiżową instytucję jaką jest Cambridge Assessment English, które jest częścią Uniwersytetu w Cambridge – tam właśnie sprawdzane są egzaminy. Bardziej prestiżowo, uczciwiej i rzetelniej już się nie da pokazuje poziom kursu językowego, na które uczęszcza dziecko – niewiele szkół językowych decyduje się na wprowadzanie kursów z egzaminami zewnętrznymi, bo w ten sposób oceniane są nie tylko dzieci, ale cała szkoła sprawdza wszystkie sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie oraz mówienie wyniki z egzaminu Cambridge mogą zostać wpisane na świadectwie szkolnym w rubryce osiągnięcia dodatkowe

Egzamin sprawdzane są w Cambridge Assessment English w Wielkiej Brytanii. To ta sama instytucja, która tworzy egzaminy B2 First (FCE) i C1 Advanced (CAE), czyli najbardziej rozpoznawalne egzaminy na świecie. Zupełnie obiektywne i bardzo profesjonalne. Przygotowane przez zespół specjalistów uniwersyteckich i używane na całym świecie. Takim samym testem oceniane są dzieci w Polsce, co w Japonii, czy Afryce.

Nie, Chodzi o to, aby pokazać jak nasze kursy przygotowują do egzaminów. Nie chcemy dodatkowo obarczać ani dzieci ani rodziców. Być może pojawią się jakieś dodatkowe powtórki słownictwa, ale to właściwie jest na naszych kursach standardem.

Ze względu na wartości i korzyści dla dzieci, które te egzaminy ze sobą niosą. Wierzymy, że klienci docenią nasz wysiłek, ale też jakość, bo decydując się na ocenę zewnętrzną wystawiamy siebie, jako szkołę, na niezależną ocenę. Mamy nadzieję, że i my i dzieci zdamy egzaminy z wyróżnieniem.

Placówka posiada status Centrum Przygotowującego do egzaminów Cambridge Assessment English i jest partnerem Autoryzowanego Centrum Egzaminacyjnego Cambridge English PL277 www.clancity.pl

udział w testach nie jest obowiązkowy

Jeśli potrzebują Państwo rzetelnej porady lub więcej informacji, zapraszamy do kontaktu z metodykiem Langstation.

interaktywne lekcje

ekran multimedialny BenQ

ożywia lekcje i wprowadza element nowoczesności
na zajęciach językowych

łatwiej przyswajalna wiedza

technologia interaktywna znacznie ułatwia
zapamiętywanie prezentowanego materiału

wizualizacja

ciekawe obrazy, bogactwo kolorów,
elementy wizualne trwale zapadają w pamięć

technologia zredukowanego światła niebieskiego

nasz ekran nie męczy oczu,
przez co jest całkowicie bezpieczny dla użytkowników

co o nas piszą na facebooku

zapisy na zajęcia wystartowały

przetestuj angielski w naszych oddziałach na Parkitce oraz na Jasnogórskiej