Loading...

Kurs wakacyjny online dla dzieci

Teddy Eddie on holiday - kurs wakacyjny dla dzieci

kurs języka angielskiego dla dzieci w wieku 3-7 lat, zaproszenie na kurs online:  youtube

teraz możliwy również w wersji offline

zapisz dziecko na wakacyjny kurs online/offline


  Teddy Eddie on holiday 2020, kurs wakacyjny online/offline

  Wymiar kursu: 6 tygodni
  Koszt: 350 zł 

  Kurs składa się z 4 komponentów: 
  – cotygodniowej lekcji video wprowadzającej materiał
  – cotygodniowej lekcji online, na żywo z lektorem Langstation (wersja online) lub lekcji w szkole (wersja offline)
  – materiałów dodatkowych do pracy samodzielnej
  – dostępu do aplikacji “Plac Zabaw Teddy Eddie”

  Każda lekcja trwa:
  35 minut dla grup 3-5 lat
  45 minut dla grup 6-7 lat

  warunki przetwarzania informacji


  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji, w tym informacji handlowej przesyłanej na podany przeze mnie adres e-mail oraz numer telefonu, a także na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego Szkoły. Wyrażenie w/w zgód jest dobrowolne. Zostałem/am także poinformowany/a, że udzielone przez mnie zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Zostałem/am poinformowany/a, że:

  – Administratorem moich danych osobowych i/lub danych Ucznia, którego jestem opiekunem prawnym jest Szkoła tj. Studio Języków Obcych Langstation Agnieszka Mazurkiewicz w Częstochowie ul. Jasnogórska 26 lok. 101, biuro@sjo.czest.pl;
  – dane osobowe są przetwarzane przez Szkołę w celu realizacji umowy oraz marketingu bezpośredniego Szkoły;

  podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:

  – wyrażona przeze mnie zgoda;
  – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Szkołę tj. marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  – dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz Szkoły:
  – usługi informatyczne;
  – usługi marketingowe;
  – dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 10 lat od dnia ich zebrania, chyba że w dalszym ciągu są wykorzystywane w celach dla których zostały zebrane;
  – mam prawo do żądania od Szkoły jako administratora: dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych;
  mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych;
  – mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;
  – mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  – podanie danych osobowych jest dobrowolne; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie zawarcie umowy pomiędzy stronami.