Loading...

Kurs wakacyjny online dla dzieci

Teddy Eddie on holiday - kurs wakacyjny dla dzieci stacjonarnie

kurs języka angielskiego w wakacje dla dwóch grup wiekowych:  dzieci  w wieku 4-5 oraz 6-7 lat

zapisz dziecko na wakacyjny kurs stacjonarny


  Teddy Eddie on holiday 2021, kurs wakacyjny stacjonarny

  Kurs składa się z dwóch modułów, można zapisać się na jeden lub dwa moduły:

  Moduł 1: 
  „A drive in the town”: 2 tygodnie (8 jednostek lekcyjnych)

  Moduł 2:
  „A lake adventure”: 2 tygodnie (8 jednostek lekcyjnych) 


  Każdy moduł obejmuje:
   – 8 jednostek lekcyjnych, realizowanych w ciągu 2 tygodni
   – zajęcia 2 razy w tygodniu x 2 lekcje w każdym dniu, z krótką przerwą pomiędzy lekcjami

  Koszt :

  jednego modułu: 350 zł

  dwóch modułów: 600 zł

  Twoje dziecko jest zapisane na kurs Teddy Eddie w Langstation w r. szk. 2021/22 ? Odejmij od ceny 10%

  warunki przetwarzania informacji


  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji, w tym informacji handlowej przesyłanej na podany przeze mnie adres e-mail oraz numer telefonu, a także na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego Szkoły. Wyrażenie w/w zgód jest dobrowolne. Zostałem/am także poinformowany/a, że udzielone przez mnie zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Zostałem/am poinformowany/a, że:

  – Administratorem moich danych osobowych i/lub danych Ucznia, którego jestem opiekunem prawnym jest Szkoła tj. Studio Języków Obcych Langstation Agnieszka Mazurkiewicz w Częstochowie ul. Jasnogórska 26 lok. 101, biuro@sjo.czest.pl;
  – dane osobowe są przetwarzane przez Szkołę w celu realizacji umowy oraz marketingu bezpośredniego Szkoły;

  podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:

  – wyrażona przeze mnie zgoda;
  – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Szkołę tj. marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  – dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz Szkoły:
  – usługi informatyczne;
  – usługi marketingowe;
  – dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 10 lat od dnia ich zebrania, chyba że w dalszym ciągu są wykorzystywane w celach dla których zostały zebrane;
  – mam prawo do żądania od Szkoły jako administratora: dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych;
  mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych;
  – mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;
  – mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  – podanie danych osobowych jest dobrowolne; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie zawarcie umowy pomiędzy stronami.