Loading...

Kurs wakacyjny online dla dzieci

Teddy Eddie on holiday - kurs wakacyjny dla dzieci

kurs języka angielskiego dla dzieci w wieku 3-7 lat, zaproszenie na kurs online:  youtube

teraz możliwy również w wersji offline

zapisz dziecko na wakacyjny kurs online/offline


Teddy Eddie on holiday 2020, kurs wakacyjny online/offline

Wymiar kursu: 6 tygodni
Koszt: 350 zł 

Kurs składa się z 4 komponentów: 
– cotygodniowej lekcji video wprowadzającej materiał
– cotygodniowej lekcji online, na żywo z lektorem Langstation (wersja online) lub lekcji w szkole (wersja offline)
– materiałów dodatkowych do pracy samodzielnej
– dostępu do aplikacji “Plac Zabaw Teddy Eddie”

Każda lekcja trwa:
35 minut dla grup 3-5 lat
45 minut dla grup 6-7 lat

warunki przetwarzania informacji


Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji, w tym informacji handlowej przesyłanej na podany przeze mnie adres e-mail oraz numer telefonu, a także na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego Szkoły. Wyrażenie w/w zgód jest dobrowolne. Zostałem/am także poinformowany/a, że udzielone przez mnie zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Zostałem/am poinformowany/a, że:

– Administratorem moich danych osobowych i/lub danych Ucznia, którego jestem opiekunem prawnym jest Szkoła tj. Studio Języków Obcych Langstation Agnieszka Mazurkiewicz w Częstochowie ul. Jasnogórska 26 lok. 101, biuro@sjo.czest.pl;
– dane osobowe są przetwarzane przez Szkołę w celu realizacji umowy oraz marketingu bezpośredniego Szkoły;

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:

– wyrażona przeze mnie zgoda;
– prawnie uzasadniony interes realizowany przez Szkołę tj. marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
– dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz Szkoły:
– usługi informatyczne;
– usługi marketingowe;
– dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 10 lat od dnia ich zebrania, chyba że w dalszym ciągu są wykorzystywane w celach dla których zostały zebrane;
– mam prawo do żądania od Szkoły jako administratora: dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych;
mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych;
– mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;
– mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
– podanie danych osobowych jest dobrowolne; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie zawarcie umowy pomiędzy stronami.