Loading...

język hiszpański - arcoíris

język hiszpański dla młodzieży i dorosłych

metoda Arcoiris

Podręcznik do nauki języka hiszpańskiego
Podręcznik do nauki języka hiszpańskiego

metoda Arcoíris do nauki języka hiszpańskiego

spójność, metodyczna konsekwencja, stopniowe wprowadzanie słownictwa i gramatyki, przedstawianie tylko jednej trudności językowej na raz, systematyczne korzystanie z raz poznanych zagadnień (zasada spirali) i „działaniowość”, czyli przedstawianie języka w konkretnych kontekstach, które wymagają od ucznia „działania” przy pomocy poznanych struktur i słów

Przystanek EDU logo

Arcoíris uczy poprzez zanurzenie w temat, zawsze uwypuklając w każdym rozdziale nowe słownictwo lub gramatykę- założeniem autorów metody było, by uczeń miał każdorazowo do pokonania jedynie jedną trudność na raz. Oznacza to, że zagadnienia gramatyczne przedstawiane są i ćwiczone wyłącznie przy pomocy wcześniej poznanych słów i odwrotnie, tzn. nowy materiał leksykalny wprowadzany jest i ćwiczony wyłącznie w znanym uprzednio kontekście gramatycznym

metoda Arcoíris - spójność i nowoczesność


nowatorskie podejście do wprowadzania oraz utrwalania materiału gramatycznego i leksykalnego

uwzględnia najnowsze trendy w nauczaniu języków obcych, ma na celu ułatwić uczniowi przyswajanie i zapamiętywanie nowego materiału

unika skomplikowanych i złożonych wyjaśnień gramatycznych- metoda skierowana do słuchaczy pragnących nabyć praktyczne umiejętności posługiwania się językiem

zastosowana metoda spirali polega na nieustannym powtarzaniu i wykorzystywaniu raz poznanego materiału w późniejszych lekcjach, pozwala na sprawne zapamiętywanie struktur i słów, w czym dodatkowo pomagają liczne ćwiczenia zamieszczone w książce oraz e-zeszyt ćwiczeń

przedstawia rozmaite ciekawostki z zakresu kultury i rzeczywistości krajów hiszpańskojęzycznych, ale także sięga do doświadczeń wynikających z polskiej kultury i historii, dzięki czemu uczeń ma okazję poznać świat przedstawiony języka, którego się uczy, ale także przyswaja słownictwo i struktury umożliwiające mu przedstawienie rzeczywistości otaczającej go bezpośrednio

Arcoíris

2 x 90 minut tygodniowo 
Wymiar kursu: 120 h lekcyjnych w roku nauki


nauka grupowa 

Za cały kurs z góry: 1 x 2610 zł
W dwóch ratach: 2 x 1370 zł (raty płatne w 1-szym i 2-gim miesiącu nauki)
W czterech ratach: 4 x 715 zł (raty płatne w 1-szym, 2-gim, 3-cim i 4-tym miesiącu nauki)
W ośmiu ratach: 8 x 376 zł (raty płatne miesięcznie)

Podręcznik gratis, wyłącznie przy zakupie kursu rocznego.

nauka indywidualna

1 osoba: 85 zł/ 45 minut
2 osoby: 52 zł / 45 minut / każda osoba
3 osoby: 40 zł / 45 minut / każda osoba

Płatność za każdy miesiąc nauki z góry.7

co o nas piszą na facebooku